top of page

Privacyverklaring

Laatste wijziging: 14 mei 2024

 

Training Zelfzorg, gevestigd aan de William Barlowlaan 38, 1086ZR te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.trainingzelfzorg.nl

Training Zelfzorg

William Barlowlaan 38

1086 ZR Amsterdam

+31 6 42187302

info@trainingzelfzorg.nl

KvK: 90303628

Sanne Koemans is de functionaris Gegevensbescherming van Training Zelfzorg. Zij is te bereiken via info@trainingzelfzorg.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Training Zelfzorg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Training Zelfzorg verwerkt: 

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het contactformulier op de website

 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt via mail of telefoon

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Gezondheid

Doel van persoonsgegevensverwerking

Training Zelfzorg verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw aanvraag via het contactformulier op de website.

 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren.

 • Het afhandelen van facturen.

 • Het verzenden van een nieuwsbrief.

 • Gegevens over gezondheid worden uitsluitend gebruikt voor het voorbereiden van trainingen; deze gegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld.

 • Training Zelfzorg verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij verplicht is als CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.

Geautomatiseerde besluitvorming

Training Zelfzorg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Training Zelfzorg) tussen zit.

Bewaartermijn

Training Zelfzorg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Training Zelfzorg hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 

Personalia: 10 jaar

Adresgegevens: 10 jaar

Mailadres: 10 jaar

Evaluaties: 3 jaar

Verstrekking aan derden

Training Zelfzorg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Training Zelfzorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Rechten omtrent je persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Training Zelfzorg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Training Zelfzorg een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@trainingzelfzorg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt je gevraagd een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Training Zelfzorg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Training Zelfzorg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Training Zelfzorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@trainingzelfzorg.nl

Wijziging privacyverklaring 

Training Zelfzorg heeft het recht deze privacyverklaring ten alle tijden te wijzigen. De meest actuele versie is zichtbaar op de website. 

bottom of page