top of page

Klachtenregeling

Laatste wijziging: 14 mei 2024

Training Zelfzorg streeft voortdurend naar kwaliteit en integriteit. 

Desondanks kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent.

Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

 

De volgende klachtenprocedure wordt gehanteerd: 

  • Na ontvangst van de klacht, deelt Training Zelfzorg binnen 7 dagen mee dat de klacht is ontvangen.

  • De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld door Sanne Koemans van Training Zelfzorg. Er zal gekeken worden naar de aard en oorzaak van de klacht.

  • Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, zal er contact met u worden opgenomen. Hierin wordt getracht er samen uit te komen.

  • Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen 14 dagen in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.

  • Indien een klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, wordt de klacht aan een onafhankelijke derde voorgelegd, te weten Bertie de Beuze van het Mediationhuis te Alkmaar. 

  • Het oordeel van de onafhankelijke derde is voor Training Zelfzorg bindend. Eventuele consequenties worden door Training Zelfzorg snel afgehandeld.

  • De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard. 

 

Een klacht kan gemaild worden naar info@trainingzelfzorg.nl. Vermeld hierin uw naam, uw contactgegevens en uw klacht. 

bottom of page